ZALOGUJ

 

Klasa I

Oferta przeznaczona dla dzieci, które w sierpniu 2011 roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie niemieckiej szkoły podstawowej.

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wysławiania się w języku polskim i rozpoczęcie systematycznej nauki czytania i pisania po polsku w oparciu o bieżące postępy dzieci w czytaniu i pisaniu po niemiecku.

W okresie aklimatyzacji dzieci w szkole niemieckiej dominować będą zabawy integracyjne, praca nad słownictwem i ćwiczenia w mówieniu, połączone z analizą sylabową i głoskową wyrazów, oraz zabawowe ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia na rozpoznawanie kształtu liter i wczesne spontaniczne pisanie. Stopniowo wprowadzanym materiałem do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu będą pełnoznaczeniowe polskie wyrazy i pierwsze proste zdania, tworzone – z niewielkimi odstępstwami – z zestawu liter poznanych przez dzieci w niemieckiej podstawówce.

Ważnym elementem zajęć jest zaznajamianie dzieci z wybranymi tekstami kultury i elementami polskiej kultury dziecięcej – wyliczankami, rymowankami, piosenkami, wierszykami i zabawami ruchowymi. Programu dopełniają elementy wiedzy o Polsce, wprowadzane z uwzględnieniem wielokulturowości dzieci.

Treści zajęć ustalone są w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN 2010). Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Zajęcia odbywają się w małej grupie w soboty w godzinach 9.30-11.00

w Zentrum Familie, Eschenheimer Anlage 21, sala 113

z 10 minutową przerwą śniadaniową.

Zapisy: anmeldung@krasnale

 

Klasa II

Oferta przeznaczona dla dzieci z drugiej lub wyższej klasy niemieckiej podstawówki.

Językowym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wysławiania się w języku polskim, oraz czytania i pisania po polsku.

Na zajęciach zostaną systematyczne wprowadzone polskie dwuznaki oraz zmiękczenia. Przeprowadzane będą ćwiczenia na rozróżnianie tzw. spółgłosek ciszących, syczących i szumiących oraz zabawowo omawiane warianty ich zapisu w języku polskim. Część ćwiczeń w pisaniu będzie wiązała się z tworzeniem wybranych kategorii gramatyczny i konstrukcji składniowych.

Ważnym elementem zajęć jest zaznajamianie dzieci z wybranymi tekstami kultury i elementami polskiej kultury dziecięcej – wyliczankami, rymowankami, piosenkami, wierszykami i zabawami ruchowymi. Programu dopełniają elementy wiedzy o Polsce.

Treści zajęć ustalone są w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN 2010). Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Zajęcia odbywają się w małej grupie w soboty w godzinach 11.30-13.00 w Zentrum Familie, Eschenheimer Anlage 21, sala 113

z 10 minutową przerwą śniadaniową.

Zapisy: anmeldung@krasnale

 

Lekcje prowadzi nauczycielka języka polskiego Katarzyna Glowalla.

Urodziła się w 1974 roku w Opolu. Nad Odrą skończyła polonistykę i pracowała jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca w zespole szkół zawodowych. Zakochana po uszy dotarła w 1998 roku nad Ren. Uczyła się wytrwale języka i skończyła podyplomowo niemiecki jako obcy. Studia filozofii i slawistyki łączyła z pracą z młodzieżą i dorosłymi, szkoleniami z zakresu międzykulturowości i konferencjami dotyczącymi alfabetyzacji. Rozprawę doktorską poświęciła polskojęzycznej poezji barokowej na Ukrainie. Nad Menem uczy dzieci i dorosłych.

Spokój odnajduje tor po torze na basenie. Żywi się najchętniej prostymi potrawami z ziemniaków, kartofli, pyr. Emocjonalnie związana z regionem świętokrzyskim, lubi powroty w Góry Stołowe, Opawskie i w Beskidy.