ZALOGUJ

 

Hurra! Pierwsza nagroda w konkursie

"Mam talent. Opowiem wam niezwykłą historię" 

 organizowanego przez Fundację Oświata Polska za Granicą

"Mam talent. Opowiem wam niezwykłą historię"

Szczegóły -  do obejrzenia Krasnale o wojnie 

 

Lekcje języka i kultury polskiej Polski od A do Z

soboty - Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 32

Drodzy Rodzice, regulamin szkoły jest bardzo restrykcyjny i niestety rodzice nie mogę przebywać na terenie szkoły, dzieci klas młodszych zostaną odebrani przy bramie na teren szkoły od strony Seilerstr.

Obowiązuje też zakaz parkowania i zatrzymywania sie, pod groźbą odholowania.

 

Lekcje języka i kultury polskiej Polski od A do Z

Klasa zerówkowa dla dzieci wieku 5-6 lat

Celem zajęć jest wzbogacenie nie tylko słownictwa, ale i wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną. Będziemy ćwiczyć małą motorykę i słuch fonemiczny, sylabizować, rymować, uczyć się wypowiadać po polsku i zadawać pytania, a także opowiadać historie. Na zajęciach bedziemy także pracować z książką. Program realizuje częściowo podstawę programową wychowania w przedszkolu MEN, z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

 

Klasa I dla dzieci wieku 6-7 lat

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wysławiania się w języku polskim i rozpoczęcie systematycznej nauki czytania i pisania po polsku w oparciu o postępy dzieci w czytaniu i pisaniu po niemiecku.

W pierwszych miesiacach dominują zabawy integracyjne, praca nad słownictwem i ćwiczenia w mówieniu, połączone z analizą sylabową i głoskową wyrazów, oraz zabawowe ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia na rozpoznawanie kształtu liter i wczesne spontaniczne pisanie. Stopniowo wprowadzanym materiałem do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu będą pełnoznaczeniowe polskie wyrazy i pierwsze proste zdania, tworzone – z niewielkimi odstępstwami – z zestawu liter poznanych przez dzieci w niemieckiej podstawówce.

Ważnym elementem zajęć jest zaznajamianie dzieci z wybranymi tekstami kultury i elementami polskiej kultury dziecięcej – wyliczankami, rymowankami, piosenkami, wierszykami i zabawami ruchowymi. Program dopełniają elementy wiedzy o Polsce, wprowadzane z uwzględnieniem wielokulturowości dzieci. Stałym elementem zajęć jest ćwiczenie słuchu fonemicznego i małej motoryki. Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Podręczniki: Poczytam Ci mamo. Elementarz wyd. Wyspa i książki z serii Czytam sobie wyd. Egmont

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

Zapisy: anmeldung@krasnale

 

Klasa II dla dzieci w wieku 7-8

Kontynuacja I klasy, czyli dalsze poznawanie liter, z uwzględnieniem szczególnie trudnych fenomenów polskiej pisowni, takie jak np. samogłoski nosowe, głoski dźwięczne i bezdźwięczne. Pogłębiane będzie słownictwo związanego z życiem codziennym, domem i szkołą, a także elementy wiedzy o Polsce i polskiej literaturze. Na lekcjach stałym punktem jest głośne czytanie a także praca z tekstem/książką. Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Poczytam Ci mamo. Elementarz wyd. Wyspa i książki z serii Czytam sobie wyd. Egmont

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

 
Klasa III 
W klasie trzeciej mierzymy się z pisaniem i czytaniem. Aby napisać krótki tekst należy nie tylko wiedzieć, co się chce napisać, ale i jak. Będziemy więc ćwiczyć pisanie prostych tekstów poprawnych pod względem językowym (ortografia i gramatyka) i konstrukcyjny. Jednym słowem g ó r a  o p o w i a d a ń. 
Wędrówki czytelnicze zaprowadzą  nas natomiast do krainy faktów, rekordów i ciekawostek. Dowiemy się  o niezywkłych postaciach, odkryciach i osiągnięciach, ćwicząc przy tym na m i s t rz o w s k i m poziomie cztanie ze zrozumieniem. 

Poczytam Ci mamo. Elementarz i Kaligrafia, część 2. Wyd. Wyspa i książki z serii Czytam sobie wyd. Egmont

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

 

Klasa IV-VI

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywał będzie zeszyt ćwiczeń Jutro pójdę w świat 4, WSiP. Treści nauczania obejmują m.in.: zasady pisowni "trudnych" liter; poszerzanie wiedzy o częściach mowy; tworzenie krótkich tekstów użytkowych i literackich; bogacenie słownictwa ucznia i ćwiczenie swobodnego wypowiadania się; pogłębianie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem.  Grupa liczy ośmioro uczniów w wieku od dziewięciu  do dwunastu lat.
 
Kurs zawiera elementy przygotowujące do międzynarodowego egzaminu TELC Język polski B1/B2 Szkoła.  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie przeczytają dwie lektury oraz wybrane fragmenty polskich tekstów literackich. 
O egzaminie TELC

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

Zapisy: anmeldung@krasnale

 

Klasa III-V Język polski jako obcy

Propozycja dla dzieci słabiej mówiących po polsku, potrafiących już czytac i pisać.
Na lekcjach będziemy ćwiczyć język polski jako drugi/ obcy, uczyć przede wszystkim sprawności mówienia metodą komunikacyjną. Celem tych lekcji jest próba przełamania bariery związanej z mówieniem oraz nauka pisowni.
Podręcznik: Krok po kroku. Junior, Podręcznik i Zeszyt ćwiczen, wyd. Glossa

 

Klasa VI-VII

Język polski od klasy VI

Kurs adresowany zarówno do nastolatków, którym na co dzień brakuje kontaktu z językiem polskim, jak i do tych, którzy zainteresowani są dalszym rozwojem swoich językowych umiejętności.

Oferta obejmuje comiesięczną „Kawiarenkę“ wychodząca naprzeciw potrzebom towarzyskim młodzieży, jak i zajęcia z elementami przygotowania do egzaminu telc „Język polski B1-B2 Szkoła“.

O egzaminie TELC

telc Język polski B1·B2 Szkoła ist eine skalierte Prüfung, die allgemeinsprachliche Kenntnisse auf zwei Kompetenzstufen prüft. Die Prüfung wurde mit finanzieller Unterstützung der Kultusministerien Niedersachsens und Hessens entwickelt und ist in ihrer Themenwahl auf Schülerinnen und Schüler im Alter von ca. 14-18 Jahren zugeschnitten.

 

 

Ortografia to frajda

Młodzieży od klasy IV wzwyż – weź ołówek i gumkę i na zajęcia co dwa tygodnie przyjdź!

Na kursie ortografii ćwiczymy stosowanie wybranych reguł ortograficznych i koncentrujemy się na zagadnieniach i przykładach, dzięki którym nie tylko poprawimy pisownię, ale również wzbogacimy słownictwo i wyrazimy się poprawnie gramatycznie.

W ofercie ćwiczenia przeplatane grami i zabawami, zindywidualnizowane tempo i poziom pracy oraz – w zależności od upodobań – praca indywidualna, w parach lub grupkach.

O egzaminie TELC

 

Lekcje zawierają elemnty Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN 2010)

 

Nasza kadra 

Katarzyna Glowalla

Urodziła się w Opolu. Nad Odrą skończyła polonistykę i pracowała jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca w zespole szkół zawodowych. Zakochana po uszy dotarła w 1998 roku nad Ren. Uczyła się wytrwale języka i skończyła podyplomowo niemiecki jako obcy. Studia filozofii i slawistyki łączyła z pracą z młodzieżą i dorosłymi, szkoleniami z zakresu międzykulturowości i konferencjami dotyczącymi alfabetyzacji. Rozprawę doktorską poświęciła polskojęzycznej poezji barokowej na Ukrainie. Nad Menem uczy dzieci i dorosłych. Spokój odnajduje tor po torze na basenie. Żywi się najchętniej prostymi potrawami z ziemniaków, kartofli, pyr. Emocjonalnie związana z regionem świętokrzyskim, lubi powroty w Góry Stołowe, Opawskie i w Beskidy.

Egzaminatorka TELC Język polski B1/B2 Szkoła.

Małgorzata Małolepsza – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, współautorka serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!!” i podręcznika „Polski w Pracy”. Od 2004 roku lektorka języka polskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, ewaluatorka i konsultantka w projektach IDIAL i „Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności”. Od 2011 zajmuje się dwujęzycznością drugiego pokolenia emigracyjnego, napisała na ten temat kilka artykułów naukowych.

 

Agnieszka Połońska

polonistka z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci i młodzieży, lektorka języka francuskiego jako obcego. Pasjonatka literatury polskiej, interesuje się najnowszymi metodami i technikami nauczania. Nauczycielka języka polskiego w Szkole Europejskiej we Frankfurcie nad Menem. Egzaminatorka TELC Język polski B1/B2 Szkoła.

Agata Turzyńska

Pochodzi z Trójmiasta. Ukończyła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim na kieruneku filologia polska ze specjanością nauczycielską i wiedzą o kulturze. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwerystecie Jana Gutenberga w Moguncji- magisterium w Instytucie Slawistyki. Przedmiotem jej zainteresowań są literatura polska i rosyjska oraz historyczny rozwój gramatyki wschodniosłowiańskiej. Członkini Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

 

Ewa Źródlewska-Banachowicz

Kulturoznawca i nauczycielka języka polskiego jako obcego, studiowała w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Organizuje szkolenia z zakresu dwujęzyczności dla rodziców oraz nauczycieli, współzałożycielka przedszkola Polanka.

Pochodzi znad morza, gdzie najchętniej spędza wakacje. Miłośniczka architektury, filmu i muzyki. Interesuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a także dwuznacznościami dwujęzyczności. Członkini Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Egzaminatorka TELC Język polski B1/B2 Szkoła.

 

Nasz warsztat (wybór)

Seria Galeria możliwości, m.in. Czytam ze zrozumieniem, Czytam i interpretuję, WSiP

Na dobry star 1, Nowa Era

Ortografia dla najmłodszych, WIR

Gramatyka dla najmłodszych, WIR

Ortografia na medal Klasa II i III, Aksjomat

Seria Czytam sobie, Egmont

Piszę na A, Magdalena Szelc - Mays, Universitas

Czarowanie słowem WSiP

Dźwięki mowy, pod red. Alicji Mauer, Impuls

Posłuchaj jak mówię, Liliana Madelska, artjam-studios

Publikacje wydawnictw Harmonia i WIR

Gry wydawnictwa alexander

 

alexander 

 

logo akcjacs czerwony

 

baner