ZALOGUJ

 

Hurra! Pierwsza nagroda w konkursie

"Mam talent. Opowiem wam niezwykłą historię" 

 organizowanego przez Fundację Oświata Polska za Granicą

"Mam talent. Opowiem wam niezwykłą historię"

Szczegóły -  do obejrzenia Krasnale o wojnie 

 

Lekcje języka i kultury polskiej Polski od A do Z

soboty - Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 32

Drodzy Rodzice, regulamin szkoły jest bardzo restrykcyjny i niestety rodzice nie mogę przebywać na terenie szkoły, dzieci klas młodszych zostaną odebrani przy bramie na teren szkoły od strony Seilerstr.

Obowiązuje też zakaz parkowania i zatrzymywania sie, pod groźbą odholowania.

 

Lekcje języka i kultury polskiej Polski od A do Z

Klasa zerówkowa dla dzieci wieku 5-6 lat

Celem zajęć jest wzbogacenie nie tylko słownictwa, ale i wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną, dzieci będą poznawać teksty literackie, pracować z nimi, stałym elementem będą zadania domowe. Będziemy ćwiczyć małą motorykę i słuch fonemiczny, sylabizować, rymować, uczyć się wypowiadać po polsku i zadawać pytania, a także opowiadać historie. Na zajęciach bedziemy także pracować z książką. Program realizuje częściowo podstawę programową wychowania w przedszkolu MEN, z uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

 

Klasa I dla dzieci wieku 6-7 lat

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wysławiania się w języku polskim i rozpoczęcie systematycznej nauki czytania i pisania po polsku w oparciu o postępy dzieci w czytaniu i pisaniu po niemiecku.

W okresie aklimatyzacji dzieci w szkole niemieckiej dominować będą zabawy integracyjne, praca nad słownictwem i ćwiczenia w mówieniu, połączone z analizą sylabową i głoskową wyrazów, oraz zabawowe ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia na rozpoznawanie kształtu liter i wczesne spontaniczne pisanie. Stopniowo wprowadzanym materiałem do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu będą pełnoznaczeniowe polskie wyrazy i pierwsze proste zdania, tworzone – z niewielkimi odstępstwami – z zestawu liter poznanych przez dzieci w niemieckiej podstawówce.

Ważnym elementem zajęć jest zaznajamianie dzieci z wybranymi tekstami kultury i elementami polskiej kultury dziecięcej – wyliczankami, rymowankami, piosenkami, wierszykami i zabawami ruchowymi. Program dopełniają elementy wiedzy o Polsce, wprowadzane z uwzględnieniem wielokulturowości dzieci.

Stałym elementem zajęć jest ćwiczenie słuchu fonemicznego i małej motoryki.

Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Podręczniki: Poczytam Ci mamo. Elementarz wyd. Wyspa i książki z serii Czytam sobie wyd. Egmont

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

Zapisy: anmeldung@krasnale


I klasa prezent

 

Klasa II dla dzieci w wieku 7-8

Kontynuacja I klasy, czyli poznawanie dwuznaków, zmiękczeń i pierwszych reguł ortograficznych. Poznawanie słownictwa związanego z życiem codziennym, domem i szkołą, a także elementy wiedzy o Polsce i polskiej literaturze. Na lekcjach stałym punktem jest głośne czytanie a także praca z tekstem/książką. 

Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

Klasa III-IV

Oferta przeznaczona dla dzieci z trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej.

Językowym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wysławiania się w języku polskim, oraz czytania i pisania po polsku.

Na zajęciach zostaną systematyczne wprowadzone polskie dwuznaki oraz zmiękczenia. Przeprowadzane będą ćwiczenia na rozróżnianie tzw. spółgłosek ciszących, syczących i szumiących oraz zabawowo omawiane warianty ich zapisu w języku polskim. Część ćwiczeń w pisaniu będzie wiązała się z tworzeniem wybranych kategorii gramatyczny i konstrukcji składniowych.

Ważnym elementem zajęć jest zaznajamianie dzieci z wybranymi tekstami kultury i elementami polskiej kultury dziecięcej – wyliczankami, rymowankami, piosenkami, wierszykami i zabawami ruchowymi. Programu dopełniają elementy wiedzy o Polsce.

Kurs prowadzony są z wyczuleniem na zjawisko interferencji fonetycznych i graficznych, z użyciem gier dydaktycznych, zróżnicowanych metod i materiałów.

Zajęcia odbywają się w małej grupie w soboty

Daty i godziny znajdą Państwo w terminarzu zajęć.

Zapisy: anmeldung@krasnale

 

Klasa III-V Język polski jako obcy

Propozycja dla dzieci słabiej mówiących po polsku, potrafiących już czytac i pisać.
Na lekcjach będziemy ćwiczyć język polski jako drugi/ obcy, uczyć przede wszystkim sprawności mówienia metodą komunikacyjną. Celem tych lekcji jest próba przełamania bariery związanej z mówieniem oraz nauka pisowni.
Podręcznik: Krok po kroku. Junior, Podręcznik i Zeszyt ćwiczen, wyd. Glossa

 

Klasa VI-VII

Masz naście lat, znasz polski i mieszkasz we Frankfurcie lub okolicy? Dołącz do nas!

Żeby się z nami spotkać, musisz co prawda wstać skoro świt, ale za to do godziny 11.00 masz kontakt z polskim, a potem... dzień dla siebie.

Są wśród nas mole książkowe, które na pewno doradzą Ci dobrą książkę, są wśród nas tacy, którzy wolą pograć w hokeja lub tenisa albo na kompie. Mamy wiele różnych zainteresowań i to od nich zależy częściowo tematyka zajęć. Rozmawiamy, czytamy, piszemy ­ oczywiście po polsku, każdy na miarę swoich możliwości.

Zdarza nam się brać udział w projektach oraz konkursach plastycznych, literackich i

fotograficznych dla dzieci i młodzieży, niektórym z nas ­ w olimpiadzie języka polskiego. Dla młodszych koleżanek i kolegów lub rodziców przygotowujemy niekiedy wystawy lub odczyty. Co Ty na to?

 

 Starsze Krasnale z klasy III i IV na wycieczce w Krakowie, czerwiec 2014

Sukiennice

 
Treści zajęć ustalone są w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN 2010)

 

Nasza kadra 

Katarzyna Glowalla

Urodziła się w Opolu. Nad Odrą skończyła polonistykę i pracowała jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca w zespole szkół zawodowych. Zakochana po uszy dotarła w 1998 roku nad Ren. Uczyła się wytrwale języka i skończyła podyplomowo niemiecki jako obcy. Studia filozofii i slawistyki łączyła z pracą z młodzieżą i dorosłymi, szkoleniami z zakresu międzykulturowości i konferencjami dotyczącymi alfabetyzacji. Rozprawę doktorską poświęciła polskojęzycznej poezji barokowej na Ukrainie. Nad Menem uczy dzieci i dorosłych. Spokój odnajduje tor po torze na basenie. Żywi się najchętniej prostymi potrawami z ziemniaków, kartofli, pyr. Emocjonalnie związana z regionem świętokrzyskim, lubi powroty w Góry Stołowe, Opawskie i w Beskidy.

Prowadzi blog www.lekcje-polskiego.info 

 

Ewa Żródlewska-Banachowicz

Kulturoznawca i nauczycielka języka polskiego jako obcego, studiowała w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Organizuje szkolenia z zakresu dwujęzyczności dla rodziców oraz nauczycieli, współzałożycielka przedszkola Polanka.

Pochodzi z Dziwnowa, gdzie najchętniej spędza wakacje. Miłośniczka architektury, filmu i muzyki. Pasjonuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a także dwuznacznościami dwujęzyczności. Członkini Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

 

Agnieszka Połońska

polonistka z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci i młodzieży, lektorka języka francuskiego jako obcego. Pasjonatka literatury polskiej, interesuje się najnowszymi metodami i technikami nauczania. Nauczycielka języka polskiego w Szkole Europejskiej we Frankfurcie nad Menem. 

 

Agata Turzyńska

Pochodzi z Trójmiasta. Ukończyła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim na kieruneku filologia polska ze specjanością nauczycielską i wiedzą o kulturze. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwerystecie Jana Gutenberga w Moguncji- magisterium w Instytucie Slawistyki. Przedmiotem jej zainteresowań są literatura polska i rosyjska oraz historyczny rozwój gramatyki wschodniosłowiańskiej. Członkini Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

 

Elżbieta Reszka-Rybicka- pochodzi z Wrocławia, absolwentka polonistyki i logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na różnych poziomach kształcenia w Polsce i od sześciu lat w Niemczech, z uprawnieniami egzaminatora maturalnego i egzaminatora języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1 i B2 w ramach przyznawania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, przez lata związana ze Stowarzyszeniem Teatralnym „Teatr Cinema” w Michałowicach. Od sześciu lat uczy języka polskiego przy PMK w Offenbachu, a od pół roku także w Volkshochschule, gdzie uczy osoby dorosłe języka polskiego jako obcego, udziela także konsultacji logopedycznych. Kocha kino, poezję i muzykę.

 

Opieka naukowa:

Małgorzata Małolepsza – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, współautorka serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!!” i podręcznika „Polski w Pracy”. Od 2004 roku lektorka języka polskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze, prowadzi szkolenia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, ewaluatorka i konsultantka w projektach IDIAL i „Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności”. Od 2011 zajmuje się dwujęzycznością drugiego pokolenia emigracyjnego, napisała na ten temat kilka artykułów naukowych.

 

Nasz warsztat (wybór)

Seria Galeria możliwości, m.in. Czytam ze zrozumieniem, Czytam i interpretuję, WSiP

Na dobry star 1, Nowa Era

Ortografia dla najmłodszych, WIR

Gramatyka dla najmłodszych, WIR

Ortografia na medal Klasa II i III, Aksjomat

Seria Czytam sobie, Egmont

Piszę na A, Magdalena Szelc - Mays, Universitas

Czarowanie słowem WSiP

Dźwięki mowy, pod red. Alicji Mauer, Impuls

Posłuchaj jak mówię, Liliana Madelska, artjam-studios

Publikacje wydawnictw Harmonia i WIR

Gry wydawnictwa alexander

 

alexander 

 

logo akcjacs czerwony

 

baner