ZALOGUJ

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

 

 

1.  Kto działa w polsko-niemieckiej inicjatywie rodzicielskiej?

 

Inicjatywę tworzą rodzice polscy i niemieccy, którym zależy na dwujęzycznym wychowaniu swoich dzieci. Rodzice pochodzą z różnych środowisk i wykonują różne zawody, są wśród nas nauczyciele, informatycy, inżynierowie, pedagodzy, prawnicy, a także mamy zajmujące sie dziećmi i domem.

 

 

2.  Czy członkowie stowarzyszenia i Zarządu dostają pieniądze za swoją pracę?

 

Nie, wszyscy członkowie inicjatywy pracują społecznie, również Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia; zobacz statut.

 

 

3.  Czy warto wstąpić do stowarzyszenia?

 

Tak, bo w ten sposób ma się zagwarantowany udział w kursach i spotkaniach oraz zniżki na wszystkie oferowane kursy. Można aktywnie współtworzyć ofertę organizacji, poznać ciekawych ludzi i spędzić miło czas.

 

 

4.  Jakie obowiązki mają członkowie stowarzyszenia?

 

Działalność jest dobrowolna i aktywność członków zależy od ich możliwości czasowych.

 

 

5.  Co oznacza, że stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego oraz niemiecki skrót e.V. ?

 

Incjatywa jest organizacją, która działa dla dobra społecznego, jest w pełni wolontariacka. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie frankfurckim i podlega niemieckiemu prawu.

 

 

6.  Kto finansuje działalność inicjatywy?

 

Utrzymujemy się ze składek (20 euro rocznie), datków, a dochody z oferowanych zajęć przeznaczamy na realizację celów statutowych.

 

Deklaracja członkowska